L’OBRA CULTURAL BALEAR DEMANA UN PLE EXTRAORDINARI DEL CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA
L’OCB demana poder tractar en aquest òrgan consultiu el decret del Govern que fixa una moratòria de dos anys per acreditar el coneixement de català per als interins que entraran dins el pla d’estabilitat de la Funció Pública. L’Obra Cultural Balear demana a la presidenta del govern de les Illes Balears,...
L’OBRA CULTURAL BALEAR INSTA LA CONSELLERA GARRIDO A SUPRIMIR EL DECRET D’EXEMPCIÓ DEL CATALÀ PER ACCEDIR A LA FUNCIÓ PÚBLICA.
L’OBRA CULTURAL BALEAR INSTA LA CONSELLERA GARRIDO A SUPRIMIR EL DECRET D’EXEMPCIÓ DEL CATALÀ PER ACCEDIR A LA FUNCIÓ PÚBLICA.
L’Obra Cultural Balear ha acordat, juntament amb sindicats i entitats que treballen en la defensa de la llengua catalana, instar el Govern de les Illes Balears a suprimir el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, en el qual es preveu una moratòria de dos anys per a que els funcionaris interins que entrin dins el procés d’estabilització de la funció pública puguin acreditar els nivells de llengua catalana. https://scur.cat/XXF6X6 L’OCB dona suport a l’estabilització dels funcionaris interins però recorda que els treballadors públics estan al servei de la ciutadania i, per tant, és l’obligació del govern aconseguir que l’administració doni el millor tracte possible als administrats i els garanteixi els seus drets lingüístics. Així mateix, l’OCB considera que la moratòria suposa un greuge per als funcionaris que poden acreditar aquesta titulació. Per aquest motiu, l’Obra Cultural Balear i la resta d’entitats i organitzacions, demanen una reunió amb la Consellera Mercedes Garrido per trobar una solució conjunta. Des de l’Obra Cultural Balear es demana al Govern que faci una convocatòria extraordinària de proves de català, per part de la Direcció General de Política Lingüística o que es faci una prova prèvia comuna a totes les convocatòries per part de l’EBAP, tenint en compte que fins dia 31 de desembre de 2022 hi ha marge per publicar les convocatòries de les diferents oposicions i que els processos han d’haver finalitzat abans del 31 de...
LA FLAMA DEL CANIGÓ ARRIBA A MALLORCA
LA FLAMA DEL CANIGÓ ARRIBA A MALLORCA
Tot preparat per rebre la flama del Canigó a Mallorca. Aquí en teniu el recorregut. Animau-vos a...
 FACEBOOK
  TWITTER
  INSTAGRAM