L’OBRA CULTURAL BALEAR I EL CONSELL DE MALLORCA FIXEN VIES DE COL·LABORACIÓ PER POTENCIAR L’ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA
L’OBRA CULTURAL BALEAR I EL CONSELL DE MALLORCA FIXEN VIES DE COL·LABORACIÓ PER POTENCIAR L’ÚS SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA
El president de l’OCB, la presidenta del Consell i el director insular de Política Lingüística han coincidit que és imprescindible posar en marxa iniciatives, des dels poders polítics i des de les entitats cíviques, que garanteixin que a Mallorca es pugui viure en català amb plena normalitat.En aquest sentit, els representants de l’OCB han demanat a la presidenta del Consell compromís institucional d’ús efectiu i exemplar de la llengua catalana, especialment en els àmbits referits a l’administració digital i a la nova regulació estatal de senyalitzacions de les carreteres. L’OCB reclama l’ús del català als panells informatius electrònics de les carreteres que depenen del Consell de Mallorca, ja que sovint la informació que s’ofereix als usuaris sobre l’estat del trànsit apareix només en castellà.Els representants de l’OCB també han demanat, a la presidenta del Consell, suport per potenciar Can Alcover com a espai cívic i cultural i consolidar-lo com un dels referents principals de la vida cultural de l’illa.Així mateix, l’OCB i el Consell han fet una valoració molt positiva del Correllengua d’enguany i de la importància d’implicar els joves en l’ús i manteniment de...
L'Obra Cultural Balear es reuneix amb representants de Més per Mallorca i El PI
L'Obra Cultural Balear es reuneix amb representants de Més per Mallorca i El PI
L'Obra Cultural Balear es reuneix amb representants de Més per Mallorca i El PI. Les...
L’ESCOLA PREN LA PARAULA
L’ESCOLA PREN LA PARAULA
L’Obra Cultural Balear i Ona Mediterrània posen en marxa el projecte L’ESCOLA PREN LA PARAULA, per fomentar l’ús de la llengua catalana...
 FACEBOOK
  TWITTER
  INSTAGRAM