OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 2022
ASSEMBLEA GENERAL
ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA
2022


1. CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
2. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES
3. PAPERETA DE VOTACIÓ I DE DELEGACIÓ DE VOT
 
1.CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA
Dijous 24 de febrer de 2022, a les 17.00 hores en primera convocatòria, i a les 17.30 hores en segona convocatòria, tendrà lloc a Can Alcover - Espai de Cultura l'Assemblea General de socis de l'Obra Cultural Balear, en sessió ordinària.
 
Posteriorment, el mateix dia i lloc, a les 18.30 hores en primera convocatòria, i a les 19.00 hores en segona convocatòria, tendrà lloc la sessió extraordinària per tal de dur a terme el procés d'eleccions de la Junta Directiva 2022-2026.
 
2. PROCLAMACIÓ DE CANDIDATURES
Finalitzat el termini per a la presentacio de candidatures, es procedeix a la proclamació de l'única candidatura presentada:
 
3. PAPERETA DE VOTACIÓ I DE DELEGACIÓ DE VOT
A continuació trobareu la papereta de votació i la papereta de delegació de vot, les quals inclouen les directrius que cal seguir en cadascuna de les possibilitats de votació. Podeu descarregar-les en PDF des dels botons situats immediatament després de les següents imatges.


© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat