OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
COL·LABORACIÓ I COMPROMÍS PER FER AVANÇAR L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A LA UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS.

Una representació de la junta de l’Obra Cultural Balear, encapçalada pel president de l’entitat, Joan Miralles i per les dues vicepresidentes, Lena Serra i Catalina Bibiloni,ha traslladat al rector de la UIB, Jaume Carot, la preocupació per les dades que va aportar la primera enquesta sobre els usos lingüístics a la nostra universitat. Un estudi, realitzat l’any 2019 pels serveis lingüístics de la UIB, que posava de manifest el predomini de l'ús del castellà en la impartició de les assignatures de grau i en la relació entre alumnes i professors. Especialment preocupant era la situació a Medicina, Infermeria-Fisioteràpia, Dret i Economia. 

Els representants de les dues institucions han coincidit en el diagnòstic de la situació lingüística de la UIB i en la intenció de col·laborar per revertir-la.

Així mateix, l’OCB ha sol·licitat una major atenció a l’acolliment lingüístic dels estudiants d’intercanvi dels programes Erasmus i SICUE (Sistema d’Intercanvi entre Centres Universitaris Espanyols) i, especialment, dels alumnes nouvinguts que no hagin cursat batxillerat a les Illes Balears i que són els perfils que poden alterar la llengua vehicular del grup. En aquest sentit, s’haurien de recuperar els cursos d’aprenentatge de català que oferia el Servei Lingüístic de la UIB.

Finalment, s’ha parlat de la possibilitat de reactivar el conveni entre la UIB i l’Obra Cultural Balear per organitzar programes d’activitats als diferents municipis de Mallorca, a través de les delegacions de l’OCB i amb la participació de professors universitaris.

 

 

 

 © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat