OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
Presentació del llibre "Una nova cultura per al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat (1975-1977)" a Can Alcover.
Presentació del llibre

Presentació del llibre "Una nova cultura per al poble. El Congrés de Cultura Catalana i la modernització de la catalanitat (1975-1977)" de Mariona Lladonosa i Manuel Lladonosa. 
Editorial: Grup Enciclopèdia.

A càrrec de:
- Mariona Lladonosa (autora) 
- Sebastià Serra 
- Teresa Fèrriz (membre del patronat de la Fundació Congrés de Cultura Catalana) 
- Pilar Arnau (OCB)© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat