OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OBRA CULTURAL BALEAR ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS DEL GOVERN DE VERIFICAR L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D’ENSENYAMENT EN CATALÀ ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS.
L’OBRA CULTURAL BALEAR ACONSEGUEIX EL COMPROMÍS DEL GOVERN DE VERIFICAR L’APLICACIÓ DE LA NORMATIVA D’ENSENYAMENT EN CATALÀ ALS CENTRES EDUCATIUS DE LES ILLES BALEARS.

En aquest sentit, el conseller ha manifestat el compromís d’actuar per saber si els centres educatius s’ajusten a la legalitat pel que fa a l’ús de la llengua catalana dins les aules.

El president de l’OCB i el conseller d’Educació del Govern de les Illes Balears han coincidit en la necessitat d’actuar per promoure l’ús social de la llengua catalana. Per aconseguir aquest objectiu, els representants de l’OCB i de la Conselleria d’Educació han destacat la importància de reforçar el paper i el compromís de l’escola, únic contacte que tenen, en molts de casos, els alumnes de les Illes Balears amb la llengua pròpia.

L’Obra Cultural Balear, representada pel seu president, Joan Miralles, per la vicepresidenta, Lena Serra i pel vocal, Maties Garcies ha demanat un control de la competència real en llengua catalana, tant oral com escrita. L’OCB ha insistit en la necessitat de garantir que els estudiants de les Illes Balears acabin el seu procés de formació amb una competència lingüística igual en les dues llengües i per assolir aquest objectiu, l’escola ha d’actuar d’element corrector i compensatori.

Així mateix, l’OCB i la Conselleria estan disposades a treballar conjuntament per avançar en el procés de normalització lingüística i per això, han acordat impulsar, des de totes les administracions, plans pilot d’impuls social del català, amb participació del sector de l’ensenyament entre d’altres.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat