OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
JORDI CLOQUELL “ARTILLER” I ONA MEDITERRÀNIA GUARDONATS AMB ELS PREMIS DE MAIG DE L’OBRA CULTURAL D’INCA
JORDI CLOQUELL “ARTILLER” I ONA MEDITERRÀNIA GUARDONATS AMB ELS PREMIS DE MAIG DE L’OBRA CULTURAL D’INCA

Entre els guadornats hi ha Jordi Cloquell NocerasArtiller”, actual membre de la junta directiva de l’Obra Cultural Balear i que ha rebut el premi Fra Miquel Colom,  destinat a persones o entitats que s’hagin destacat en la recerca i difusió de la nostra cultura dins un determinat àmbit social o de coneixements.   
Ona Mediterrània ha rebut el Premi Miquel Duran i Saurina, destinat a persones o entitats que s’hagin distingit per la seva contribució a la normalització lingüística dins el món de la comunicació.
L’any 1998, la Delegació de l’OCB d’Inca instaurà els Premis de Maig amb la finalitat de reconèixer i estimular els mèrits d’entitats, institucions o persones que, dins el seu àmbit, treballen per afavorir l’ús normal de la nostra llengua i per promoure la cultura pròpia de les Illes Balears.
Enguany, l’OCB d’Inca ha instituït el Premi Maria Mercè Puig i Viñeta per retre homenatge a una figura cabdal, per a la ciutat d'Inca, en la defensa de la llengua i la cultura catalanes. El premi va destinat «a una dona o grup de dones que hagin contribuït, des de qualsevol àmbit, a la promoció de la nostra llengua, cultura o identitat» i l’han concedit a les dones que formaren part de la primera Junta de l’OCB d’Inca.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat