OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'OBRA CULTURAL BALEAR ES REUNEIX AMB EL BATLE DE PALMA I EL REGIDOR D'EDUCACIÓ
L'OBRA CULTURAL BALEAR ES REUNEIX AMB EL BATLE DE PALMA I EL REGIDOR D'EDUCACIÓ

Avançar en polítiques que fomentin l'ús de la llengua catalana a la ciutat de Palma ha estat un dels temes tractats a la reunió entre representants de l'OCB i el batle de Palma.

El president de l'OCB, Joan Miralles i la vicepresidenta de l'entitat, Lena Serra, han traslladat al batle, José Hila i al regidor d'Educació i Política lingüística, Llorenç Carrió la preocupació per la integració lingüística de la població nouvinguda a la ciutat de Palma. Els representants de l'OCB han demanat un esforç per part de l'Ajuntament per augmentar l'atenció i les polítiques d'acolliment lingüístic adreçades a aquest col·lectiu cada vegada més nombrós.

L'OCB i l'Ajuntament de Palma coincideixen que la integració lingüística i cultural fomenta la cohesió social i per tant, s'han compromès a treballar de forma conjunta.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat