OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
COMPROMÍS PER AVANÇAR EN LA DEFENSA DELS DRETS LINGÚÍSTICS
COMPROMÍS PER AVANÇAR EN LA DEFENSA DELS DRETS LINGÚÍSTICS

L'Obra Cultural Balear i la Delegació del Govern han coincidit en la necessitat d'avançar per garantir el respecte dels drets lingüístics dels habitants catalanoparlants de les Illes Balears. Els representants de l'OCB, Joan Miralles i Lena Serra, han rebut de la delegada del Govern, Aina Calvo, el compromís de continuar fent feina per evitar situacions de discriminació lingüística en els serveis que depenen de l'administració central i en què la delegació del Govern en té les competències. Calvo també ha explicat que factors, com la mobilitat i la temporalitat dels funcionaris, dificulten en ocasions l'atenció dels ciutadans en la llengua pròpia del territori. Un fet, que no justifica, en absolut, actituds discriminatòries. Arran de la preocupació manifestada pels mebres de l'OCB, Calvo s'ha compromès a posar en marxa protocols d'actuació lingüística, adreçats als funcionaris de l'administració central que siguin destinats a les Illes Balears de forma temporal.

Així mateix, Calvo ha insistit que arran de qualsevol situació de discriminació lingüística, s'ha de presentar denúncia escrita.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat