OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
COMENÇA AMB UN BON DIA!
COMENÇA AMB UN BON DIA!

La campanya de l’Obra Cultural Balear, Comença amb un Bon dia!, amb la col·laboració del Consell de Mallorca, continua. L’objectiu és promoure l’ús del català en les situacions comunicatives orals, especialment quan iniciam una conversa. Sovint, veureu que els nostres interlocutors ens entenen perfectament; amb freqüència ens respondran en català i si no, els facilitarem que n’aprenguin. És evident que, en aquests moments, la vitalitat del català té plantejat un dels majors reptes de la seva història: el manteniment (i extensió) del seu ús social. Totes les dades indiquen que el problema no rau en el nivell de coneixement de la llengua, sinó en la caiguda del seu ús social, especialment entre els segments més joves i en el món virtual. Aquesta recessió s’explica, sobretot, per un hàbit aparentment innocu, però en realitat altament nociu per la vitalitat de la llengua: la confluència lingüística en castellà. Un comportament lingüístic perjudicial i absolutament injustificat, tal com demostren les contundents estadístiques sobre coneixement del català: el 96’8% de la població de les Balears entén el català.

Si voleu material de marxandatge d'aquesta campanya, podeu passar per Can Alcover, la seu de l'OCB, o enviau un correu a l'adreça, secretaria@ocb.cat. 

Aquesta campanya ha estat possible amb el finançament del Consell de Mallorca, durant l'exercici 2019-2020.

 

 

 © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat