OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OBRA CULTURAL BALEAR DEMANA UNA RECTIFICACIÓ IMMEDIATA AL GOVERN DE LES ILLES BALEARS I ESPERA QUE L’ACREDITACIÓ DE CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA ES MANTENGUI COM A REQUISIT.

L’Obra Cultural Balear espera una rectificació immediata del Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, que ha aprovat el Govern de les Illes Balears, en el qual es preveu l’exempció del requisit d’acreditació de coneixement de Català per als funcionaris interins que no el puguin presentar. https://scur.cat/XXF6X6

Segons l’OCB, aquesta previsió suposa una modificació per la porta de darrere de la legislació de Funció Pública en la matèria i dificulta l’exercici del dret d’opció lingüística dels ciutadans de les Illes Balears en la seva comunicació amb les administracions. L’OCB demana als partits del Pacte que rectifiquin i tramitin aquest decret llei al Parlament com a projecte de llei i hi presentin i aprovin una esmena que elimini aquest despropòsit.

L’OCB recorda que en la defensa de la llengua no es pot fer cap passa enrere I que les bones intencions s’han de demostrar amb fets.

 

 © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat