OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OBRA CULTURAL BALEAR INSTA LA CONSELLERA GARRIDO A SUPRIMIR EL DECRET D’EXEMPCIÓ DEL CATALÀ PER ACCEDIR A LA FUNCIÓ PÚBLICA.
L’OBRA CULTURAL BALEAR INSTA LA CONSELLERA GARRIDO A SUPRIMIR EL DECRET D’EXEMPCIÓ DEL CATALÀ PER ACCEDIR A LA FUNCIÓ PÚBLICA.

L’Obra Cultural Balear ha acordat, juntament amb sindicats i entitats que treballen en la defensa de la llengua catalana, instar el Govern de les Illes Balears a suprimir el Decret Llei 6/2022, de 13 de juny, en el qual es preveu una moratòria de dos anys per a que els funcionaris interins que entrin dins el procés d’estabilització de la funció pública puguin acreditar els nivells de llengua catalana. https://scur.cat/XXF6X6

L’OCB dona suport a l’estabilització dels funcionaris interins però recorda que els treballadors públics estan al servei de la ciutadania i, per tant, és l’obligació del govern aconseguir que l’administració doni el millor tracte possible als administrats i els garanteixi els seus drets lingüístics. Així mateix, l’OCB considera que la moratòria suposa un greuge per als funcionaris que poden acreditar aquesta titulació. Per aquest motiu, l’Obra Cultural Balear i la resta d’entitats i organitzacions, demanen una reunió amb la Consellera Mercedes Garrido per trobar una solució conjunta.

Des de l’Obra Cultural Balear es demana al Govern que faci una convocatòria extraordinària de proves de català, per part de la Direcció General de Política Lingüística o que es faci una prova prèvia comuna a totes les convocatòries per part de l’EBAP, tenint en compte que fins dia 31 de desembre de 2022 hi ha marge per publicar les convocatòries de les diferents oposicions i que els processos han d’haver finalitzat abans del 31 de desembre de 2024.

 © 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat