OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OBRA CULTURAL BALEAR DEMANA UN PLE EXTRAORDINARI DEL CONSELL SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA

L’OCB demana poder tractar en aquest òrgan consultiu el decret del Govern que fixa una moratòria de dos anys per acreditar el coneixement de català per als interins que entraran dins el pla d’estabilitat de la Funció Pública.

L’Obra Cultural Balear demana a la presidenta del govern de les Illes Balears, Francina Armengol, que convoqui amb caràcter extraordinari el Ple del Consell Social de la Llengua Catalana amb un punt únic a l’ordre del dia: l’exempció del requisit de català en els propers processos d’estabilització d’interins.

L’OCB considera que l’exempció del requisit de català per accedir a la Funció Pública suposa fer passes enrere en el procés de normalització lingüística, en els usos lingüístics administratius i institucionals, i, per tant, en el dret dels ciutadans de les Illes Balears d’utilitzar la llengua catalana en les seves comunicacions amb les administracions públiques. L’OCB manté, que d’acord amb els terminis prevists per als processos selectius, convocatòria abans del 31 de desembre de 2022 i finalització abans del 31 de desembre de 2024, és perfectament factible mantenir el requisit de català d’entrada i donar facilitats, a través de la realització de proves extraordinàries o proves prèvies, per poder-lo acreditar abans d’accedir a la funció pública. De la mateixa manera, l’OCB considera que la moratòria i el procés de remoció de places, que proposa el Govern, si en dos anys els treballadors públics no acrediten el nivell de català, no són una bona solució, ja que la remoció de places és difícil que es produís, arribat el cas.

El Consell Social de la Llengua Catalana és un òrgan de consulta, planificació i assessorament que integra tots els sectors socials de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir els objectius de planificació lingüística que impulsa el Govern. Per tant, l’Obra Cultural Balear considera indispensable i urgent que el CSLC es pugui pronunciar sobre aquesta decisió del Govern i d’aquí la urgència de la convocatòria extraordinària del ple.

En el Consell Social participen persones i entitats representatives de les Illes Balears, que treballen de forma activa en la planificació de les accions promogudes pel Govern a fi de fer avançar el procés de normalització lingüística”. Per aquest motiu, segons l’OCB, constitueix el fòrum idoni per estudiar i valorar aquesta mesura que impulsa el Govern en el Decret llei d’estabilització d’interins (Decret llei 6/2022).© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat