OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
Proclamada la candidatura electoral per formar la Junta Directiva de l’Obra Cultural.
Proclamada la candidatura electoral per formar la Junta Directiva de l’Obra Cultural.

El passat 28 de desembre, la Junta Directiva de l'OCB va convocar eleccions per al proper 28 de febrer.

Seguint escrupolosament el que estableix el Reglament electoral de l’OCB que tots els socis han rebut pertinentment a casa seva, el termini per presentar candidatures acabava dia 12 de gener, a les 14.00 h. Aquell mateix dia es registrà l’única candidatura presentada. Després de fer les comprovacions oportunes, queda formalment proclamada la candidatura següent:

Josep de Luis Ferrer (presidència)
Catalina Eva Canyelles Mas (vicepresidència)
Josefa González Jiménez (secretaria)
Jaume Fiol i Pol (tresoreria)


Aina Vidal Monserrat (vocalia)
Antoni Llabrés Fuster (vocalia)
Caterina Soler Gelabert (vocalia)
Joan Mir Obrador (vocalia)
Antoni Riera Vives (vocalia)
Catalina Siquier Capó (vocalia)
Mateu Català Horrach (vocalia)
Miquel Àngel Grimalt Vert (vocalia)
Miquel Amengual Bibiloni (vocalia)
Maria Antònia Ferrer Vidal (vocalia)
Mahecor Mbengue (vocalia)© 2021 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat