OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
DEDUCCIÓ A LA DECLARACIÓ DE LA RENTA

Amb motiu de la propera campanya de Renda 2018, vos recordam que les quotes de soci de l'Obra Cultural Balear són deduïbles a la declaració de renda. Per això, és necessari que reviseu les deduccions aplicables abans de confirmar l'esborrany de la declaració.
En concret, es tracta de la deducció autonòmica per donacions a determinades entitats que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana, que preveu una deducció del 15% de les donacions dineràries que es facin durant el període impositiu, fins al límit del 10% de la quota íntegra autonòmica, a entitats que tenguin per objecte el foment de la llengua catalana, com és el cas de l'OCB.© 2021 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat