OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'OCB rebutja els projectes d'ampliació de l'aeroport de Son Santjoan
L'Obra Cultural Balear, davant els projectes d'ampliació de l'Aeroport de Son Santjoan, manifesta que:
 
- Des del posicionament històric de la nostra entitat d'aspirar al màxim autogovern per a les Illes Balears, creim que les principals infraestructures d'entrada/sortida de les Illes Balears han de ser gestionades plenament i directament per les institucions de les Illes Balears.
- Som contraris a qualsevol pla d'ampliació de l'Aeroport de Palma fet d'esquena a la voluntat de la ciutadania de les Illes Balears i de les institucions d'aquí.
- L'intent d'ampliació de l'Aeroport de Son Santjoan atempta directament contra la declaració d'emergència climàtica feta pel Govern i pel Consell de Mallorca.
- L'intent d'ampliació de l'Aeroport de Son Santjoan posa en risc el benestar dels ciutadans residents a Mallorca.
- Coincidim amb les entitats que s'oposen a l'ampliació de l'Aeroport de Palma en què és necessari i urgent un replantejament de l'actual model econòmic. Des de l'OCB proposam fer una aposta clara i decidida per les indústries culturals i creatives.
- Exigim a les institucions de les Illes Balears que encetin el procés de traspàs de les competències aeroportuàries que, avui dia, encara s'exerceixen des de Madrid.
 
Per tots aquests motius, l'OCB dona suport a la concentració contra l'ampliació encoberta de l'Aeroport de Palma, convocada per diumenge, dia 1 de març de 2020, a les 17.00 hores, davant la Delegació del Govern espanyol de Palma.
 


© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat