OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
El Coronel de la Guàrdia Civil trasllada al president de l'OCB el seu compromís amb els drets lingüístics dels ciutadans de les Balears

El Coronel en Cap de zona de la Guàrdia Civil, Alejandro Hernández Mosquera, ha confirmat al president de l'Obra Cultural Balear, Josep de Luis, que la «Zona de la Guàrdia Civil de les Illes Balears promou el més absolut respecte i sensibilitat cap al dret d'ús de les llengües oficials d'aquesta Comunitat Autònoma».


Josep de Luis va denunciar un cas de discriminació lingüística pels fets succeïts a la caserna de la Guàrdia Civil d'Inca, el passat 10 d'abril, quan va voler presentar una documentació escrita en la llengua pròpia de les Illes Balears, la llengua catalana, i l'agent que l'havia de rebre (TIP C46696R) li va requerir que la tornàs a presentar traduïda al castellà.

Ara, en resposta a aquella queixa, el Coronel del cos armat confirma al president de l'OCB que la Guàrdia Civil de les Illes Balears implementa «iniciatives orientades a propiciar l'ús i el coneixement del català per part del personal» i remarca el compromís amb les institucions de les Illes Balears i amb la seva responsabilitat de «garantir l'ús normal i oficial dels dos idiomes, castellà i català, i assegurar el seu coneixement, així com crear les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües en quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears».

Des de l'Obra Cultural Balear es reitera la crida a la ciutadania a mantenir-se ferms en la defensa i exercici dels nostres drets lingüístics i a denunciar qualsevol intent de trepitjar-los o malmenar-los.


© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat