OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OCB suplirà la inacció de les institucions públiques en la defensa dels drets lingüístics
L’OCB suplirà la inacció de les institucions públiques en la defensa dels drets lingüístics

Aquest darrer cap de setmana hem hagut de veure, una altra vegada, com els usuaris de la llengua pròpia de les Illes Balears segueixen patint discriminacions sense que hi hagi cap resposta per part de les institucions públiques.

L’Obra Cultural Balear torna a recordar a les administracions públiques que és a elles a qui correspon legalment la defensa dels drets lingüístics. Davant la passivitat de les administracions, les mancances hauran de ser suplides per la societat civil.

L’OCB vol posar de manifest l'excepcionalitat que significa que una institució de la societat civil hagi de suplir les deficiències i incompliments dels poders públics a l'hora de protegir i garantir els drets col·lectius i els individuals. Només passa en organitzacions socials en estadis primitius que l'absència dels poders públics ha de ser compensada per iniciatives particulars.

Després d’anys d’anuncis diversos en relació a la creació, per part del Govern de les Illes Balears, de l’anomenada Oficina de Drets Lingüístics, no s’ha estat capaç de passar dels anuncis al fets.

L'OCB posarà en marxa, les properes setmanes, diverses iniciatives en el camp dels drets lingüístics. Durant el mes de juliol presentarà noves eines i recursos per a garantir els drets lingüístics de tots els ciutadans de les Illes Balears i es faran públiques accions empreses en l'àmbit jurídic.

Mentrestant, des de l'OCB es donarà cobertura legal a totes les persones que vulguin denunciar agressions o discriminacions per raó de llengua.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat