OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
FÒRUM OCB SOBRE POLÍTIQUES DE JOVENTUT ALS PAÏSOS CATALANS
Fòrum OCB 1
Fòrum OCB 2
Fòrum OCB 3
Fòrum OCB 4
Fòrum OCB 5
Fòrum OCB

Ahir a Can Alcover se celebrà un nou Fòrum OCB que tractà sobre «Polítiques de Joventut als Països Catalans: reptes i oportunitats compartides». Hi prengueren part Marta Vilalta i Torres, secretària general de Joventut de la Generalitat de Catalunya; Jesús Martí Nadal, secretari general de l'Institut Valencià de Joventut de la Generalitat Valenciana; i Joan Ferrà i Terrassa, director de l'Institut Balear de Joventut del Govern de les Illes Balears.

En començar el debat, els representants dels governs principatí, valencià i illenc posaren de manifest que tant al País Valencià com a l'arxipèlag, durant l'anterior legislatura (i unes quantes més en el cas valencià), el poders públics propis desacreditaren el moviment juvenil desmuntant o buidant de contingut i de pressupost les estructures administratives que li donaven cobertura, la qual cosa contribuí a una profunda desmotivació en el sector.

Tots tres destacaren que s'han produït canvis importants en el comportament dels joves que exigeixen processos nous que s'han d'adaptar necessàriament a les demandes juvenils. En els darrers anys, apuntaren, s'ha llençat el missatge als joves que no calia que participassin de «la cosa pública», la qual cosa obliga ara a reconnectar-hi amb la demanda que són ells els que s'han d'activar. De fet, insistiren, els joves s'organitzen, creen grups informals i és a partir d'aquesta realitat que s'ha de treballar des de l'administració pública. El paper dels ens públics, en aquest sentit, ha de ser facilitar-los el camí obrint espais que generin referents per a ells; treballar amb insistència en l'oci educatiu del jovent i rompre l'associació generalitzada dels joves com a font de problemes. Des de l'administració pública s'ha de fomentar la cultura de la participació, la qual cosa implica donar suport a les organitzacions que fins ara han treballat amb excel·lència en joventut i apostar per professionalitzar els espais de joventut.

També destacaren el paper decisiu dels municipis en el disseny de línies d'actuació tenint en compte que s'ha de tractar el sector de la joventut transversalment. En aquest sentit, insistiren que s'han de potenciar les entitats de tots els àmbits en els que la presència del jovent hi és ben present.

Quant als reptes i a les oportunitats compartides, tots tres indicaren que les relacions entre els tres governs que representen són molt fluïdes. A més de fer front comú en les diferents demandes al govern estatal, en breu presentaran un concurs literari de poesia en català que serà convocat als tres països.

Ferrà, Rovira i Terrassa coincidiren a assenyalar, finalment, que les polítiques de joventut tenen rèdit polític, sens dubte, per molt que el seu pes electoral no sigui decisiu. Per acabar i com a conclusió assenyalaren que del que es tracta és d'empoderar el jovent.

 © 2021 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat