OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'OCB celebra que el Govern hagi recollit la seva proposta de creació de l'Observatori de la Cultura
L'OCB celebra que el Govern hagi recollit la seva proposta de creació de l'Observatori de la Cultura

L'Obra Cultural Balear valora positivament la iniciativa del Govern de crear l'Observatori de la Cultura, que és una de les propostes incloses en el document lliurat per l'OCB al Parlament de les Illes Balears el 29 de juny del 2020 (Proposta de mesures urgents per a l’impuls de l’activitat econòmica, en el context d'unes noves polítiques que situïn les persones al centre, per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la Covid-19) i un compromís del Pla de Cultura de les Illes Balears.

Des de l'OCB entenem que és un primer pas per prendre el pols a la situació real d'un sector que, des de la crisi del 2008, està instal·lat en una situació de precarietat -generalitzada a tot l'Estat espanyol- a través d'un instrument que haurà de permetre analitzar de forma permanent la situació del sector cultural i la participació cultural de la ciutadania.

Pensam, però, que aquesta iniciativa ha d'anar acompanyada d'un veritable compromís del Govern de desenvolupar polítiques culturals que responguin a les necessitats i demandes reals de la ciutadania i que situïn, per tant, els drets culturals de les persones al centre de les actuacions. És en aquest sentit que l'OCB proposava que l'Observatori de la Cultura es constituís com a Observatori de la Cultura i dels Drets Culturals i que, més enllà d'analitzar el patrimoni, la producció o la difusió cultural, analitzàs en profunditat les condicions en que el conjunt de la ciutadania accedeix a la cultura, amb l'objectiu prioritari d'assolir la igualtat en les condicions que permeten a totes les persones, sense discriminació, participar de la vida cultural i exercir el dret a la producció artística, literària o científica.
I és per aquest motiu que l'OCB també ha rebut amb molta esperança la declaració del Govern de la Cultura com a bé essencial per a la societat. Un govern capaç d'assumir el repte que significa aquesta declaració, és un govern que té una visió de la cultura que prioritza la democratització de les institucions i promou el dret de crear, produir, difondre o gaudir de la cultura en igualtat de condicions, independentment del lloc on visquis, la capacitat econòmica, el nivell educatiu, el gènere o l'edat.


El manifest 'La cultura imprescindible' de l'OCB ho recull amb aquestes paraules «Som davant una oportunitat única per aconseguir una transformació radical i demostrar que veritablement creim en la cultura com a dret universal, com a bé comú, com a eina imprescindible per a la cohesió social, com a instrument indissociable de l’educació per formar ciutadans i ciutadanes crítics, democràtics, lliures, amb pluralitat d’idees i d’experiències vitals, que han de ser respectades, valorades i viscudes en comunitat. Som també davant una oportunitat única per retornar a la ciutadania el dret de pensar, crear, produir i accedir a la cultura en plena igualtat d’oportunitats.La cultura ha de ser l’espai on desenvolupar maneres d’escoltar-nos, aprendre, col·laborar i actuar». La cultura és imprescindible, la cultura és un dret.© 2021 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat