OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L’OCB saluda l’activació de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics i anima els ciutadans a fer-ne ús
 
 
Avui, 4 de desembre, Dia dels Drets Lingüístics, l'Obra Cultural Balear saluda l'activació de la nova Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics que impulsa el Govern.
L'OCB considera que la nova Oficina és un servei necessari perquè vivim un context incessant de vulneracions als drets lingüístics dels ciutadans en la majoria d'àmbits de la nostra societat, inclosa l'Administració pública.
 
L'OCB valora de manera molt positiva que des del Govern s'impulsi un servei específicament dedicat a la tutela dels drets lingüístics dels ciutadans.
 
L'OCB considera imprescindible que la nova Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics compti, des del primer moment, amb una dotació de recursos humans i pressupostaris suficient.
 
L'OCB demana a totes les administracions i al sector privat  que col·laborin per corregir, ràpidament, situacions de discriminació lingüística detectades.
 
L'OCB també proposa que es faci una campanya de difusió de l’existència de l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics, de sensibilització en matèria de drets lingüístics i de convit a la ciutadania perquè faci ús i exerceixi els seus drets i que acudeixin a  l'Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics en cas que es vulnerin aquests drets.


© 2021 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat