OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'OCB expressa el seu suport a una campanya de vaccinació urgent i massiva a les Illes Balears
L'OCB expressa el seu suport a una campanya de vaccinació urgent i massiva a les Illes Balears

L'Obra Cultural Balear considera positiva la iniciativa de fer un front comú per exigir, davant el Govern espanyol i les institucions de la UE, una campanya de vaccinació urgent i massiva a les Illes Balears.
També considera que aquesta demanda s'ha de fer amb el respecte màxim cap a les institucions pròpies de les Illes Balears.
És oportú recordar que perquè les Illes Balears aconseguissin les màscares i els anomenats 'EPI' que havien de menester, les nostres institucions varen haver de desobeir les consignes del Govern espanyol i varen haver d'actuar directament en el marc internacional.
L'exigència d'una campanya de vaccinació urgent i massiva és justa i oportuna, però no es pot oblidar que les Illes Balears no viuen exclusivament del turisme i que, precisament, durant aquest any de pandèmia, s'ha posat de rellevància, més que mai, la importància del sector primari o del sector de la Cultura.
També ha quedat evidenciat que si les Illes Balears no patissin l'espoliació fiscal a que les sotmet l'Estat espanyol, avui tendríem recursos suficients per evitar el patiment de molts de ciutadans.
És oportú recordar també, que la lluita contra l'espoliació fiscal és una lluita que va començar l'Obra Cultural Balear, amb la campanya 'Volem comandar a Ca Nostra' l'any 1991.
També volem insistir que de l'actual crisi n'ha de sortir una societat més cohesionada socialment, més equilibrada i justa econòmicament, més respectuosa amb el paisatge i el patrimoni i més rica culturalment.© 2021 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat