OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
Covocatòria de la tercera edició del Premi Sambori

 

Amb l'objectiu d'incentivar la creativitat artística i obrir altres camins per a la normalització lingüística del català i el seu ús social i cultural, la Fundació Sambori celebra el concurs literari Premi Sambori des de 1998.
 
El premi escolar de narrativa té per objectiu promoure l’ús literari del català a les escoles i instituts de les Illes Balears. La convocatòria inclou tots els centres públics, concertats i privats. Els treballs que optin a aquest premi de narrativa escolar en català s’hauran de regir segons les bases de la convocatòria:
 

1. Les narracions que es treballaran en els centres hauran de ser individuals, originals i escrites en català.

2. La temàtica de la narració serà lliure.

3. L’extensió dels escrits serà de:

 - Entre ½ i 2 pàgines per a les categories de primària.
 - Entre 1 i 3 pàgines per a les categories de secundària.
 - Entre 1 i 4 pàgines per a la categoria de batxillerat i cicles formatius.

4. Format del document: Cos de lletra Arial 12 i interlineat 1,5 per a totes les categories.

5. S’atorgaran premis a les 6 categories següents:

 - Cicle inicial de primària (1r i 2n)
 - Cicle mitjà de primària (3r i 4t)
 - Cicle superior de primària (5è i 6è)
 - Primer cicle de secundària (1r i 2n d’ESO)
 - Segon cicle de secundària (3r i 4t d’ESO)
 - Batxillerat i cicles formatius.

6. Cada centre educatiu recollirà els treballs del seu alumnat. El nombre total de treballs s’indicarà a l’aplicatiu web. El professorat del centre en seleccionarà, com a màxim, 3 de cada categoria.

7. Els treballs no aniran signats.

8. Els treballs s’enviaran, en documents de text (format word o libre office), per mitjà del següent correu electrònic: secretaria@ocb.cat

9. La data límit de lliurament serà el diumenge, 16 de maig del 2021.

10. Els noms del guanyadors i finalistes es coneixerà durant la la festa de lliurament de premis Sambori OCB 2021.

11. L’Obra Cultural Balear es reserva el dret de publicar els treballs premiats, o aquells que, per la seva qualitat, ho mereixin.


© 2021 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat