OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'Obra Cultural Balear ha enviat avui una carta als candidats a rector de la Universitat de les Illes Balears, Carmen Orte i Jaume Carot.

La carta, que podreu llegir tot seguit, demana el compromís d'impulsar una política decidida de foment de la docència en català que permeti que de forma progressiva pugui recuperar i assolir el lloc que li correspon a la llengua catalana.

 
Benvolgut/da professor/a Jaume Carot / Carmen Orte,

M’adreç a vostè, en tant que candidat/a a rector/a de la Universitat de les Illes Balears, en nom de l'Obra Cultural Balear, l'entitat degana en la promoció de la Llengua i la Cultura. Entitat que, com sabeu, ha estat íntimament lligada al món de l'Ensenyament des de la seva fundació.

La creació de la UIB i la seva trajectòria en el decurs d’aquestes darreres dècades han constituït un factor cabdal per al procés de normalització de la llengua catalana a les Illes Balears. Ningú pot posar en dubte el compromís de la institució amb la recuperació i foment de l’idioma propi i del paper que ha jugat en aquest sentit en els darrers temps: no debades, exerceix una funció consultiva de referència per a tot el que fa referència a la llengua catalana, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

El català, d’acord amb els seus Estatuts, és la llengua pròpia de la UIB, i juntament amb el castellà, hi té caràcter de llengua oficial (art. 4.1 dels Estatuts), i, d’acord amb el seu Reglament d’usos lingüístics, «ha de tenir un ús prioritari en tots els àmbits de la institució, tant els acadèmics com els administratius (art. 4.2 del Reglament). Concretament, en relació a la docència, l’art. 15.1 del Reglament estableix que «la comunitat universitària s’ha d’esforçar per fer-la [la llengua catalana] vehicle preferent d’ensenyament» i el Pla de Llengües de la UIB 2017-2020 defineix com a objectiu estratègic la «consolidació de l’ús del català en tots els àmbits de la vida universitària».

Precisament en relació amb l’ús del català a la docència, em permet fer-vos arribar la meva inquietud i la de l’entitat que presidesc, per les darreres dades difoses, que evidencien un retrocés preocupant, especialment en relació a algunes titulacions. Em referesc, d’una banda, a l’Enquesta d’usos lingüístics a la UIB (setembre 2019), feta pública a l’inici d’aquest curs acadèmic 2019-2020 (que revela dades alarmants en els estudis de Dret, Economia, Medicina o Infermeria), i encara més recentment, a l’estudi divulgat per l’entitat Plataforma per la Llengua en relació, en concret, als estudis de Dret (on la proporció d’assignatures impartides en català oscil·laria entre el 17.1 i el 21.1%, segons diversos indicadors).

Tenint en compte que el vostre programa es configura com una proposta oberta als suggeriments i propostes de la comunitat universitària i de la societat de les Illes Balears en general, us demanam que hi incorporeu -i en faceu l’anunci explícit abans de les eleccions- el compromís d’impulsar una política decidida de foment de la docència en català durant el vostre mandat (que podria passar per l’aprovació d’un pla quadriennal d’increment de l’oferta docent en la llengua pròpia de la institució), que permeti que de forma progressiva pugui recuperar i assolir el lloc que li correspon.
 
Sols em resta desitjar-vos molta sort i encerts, a vós i al vostre equip, amb la seguretat que podrem treballar plegats en aquest objectiu comú que motiva aquesta carta.

Josep de Luis
President
Obra Cultural Balear


© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat