OCB
ACTUALITAT NOTÍCIA
L'Obra Cultural Balear proposa al Govern un pla de xoc urgent per aturar la discriminació dels qui usen el català anuncia mobilitzacions
L'Obra Cultural Balear proposa al Govern un pla de xoc urgent per aturar la discriminació dels qui usen el català anuncia mobilitzacions

L'Obra Cultural Balear considera que aquest estiu s'ha fet visible una situació que fa molts anys que existeix. A les Illes Balears, després de, gairebé 40 anys d'autogovern, es produeixen contínuament situacions en les quals les persones que opten per usar el català pateixen discriminació, en molts casos de 'baixa intensitat' i en d'altres, autèntiques agressions.

Allò que ha passat els darrers mesos és que alguns mitjans de comunicació, progressivament, han anat situant el focus damunt aquesta realitat i ara mateix es viu una situació d'autèntica alarma social.

Malgrat la important passa endavant que significa haver posat en marxa l’Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics per part del Govern, consideram que ha de reaccionar públicament davant l'allau de denuncies públiques, moltes de les quals referides al sector de la Sanitat Pública.

Per tot això, l'OCB proposam que el Govern posi en marxa un Pla de xoc a la Sanitat Pública per garantir el drets dels usuaris a expressar-se lliurement, sense patir coaccions ni xantatges, en llengua catalana. Consideram que el Pla de Xoc ha d'incloure:

-Que a tots els centres de salut, de manera immediata, s'apliqui el principi 'd'oferta activa' i que hi hagi un convit expliciti a usar la llengua catalana si ho desitja l'usuari.

-Que s'activin els mecanismes necessaris perquè no hi hagi ni una sola persona d'atenció al públic que no sigui competent. Es tracta no només de complir la Llei, sinó de l'expressió més evident del principi bàsic de bona assistència mèdica

-Que s'apliquin de manera immediata les propostes elaborades per la Ponència d'anàlisi de la situació lingüística al sector sanitari del Consell Social de la Llengua

-Que s'avaluï de manera urgent què ha fallat en cada cas concret de discriminació denunciat i per quin motiu gent que ocupa llocs on per accedir-hi necessiten acreditar uns determinats coneixements, resulta que a l'hora de la veritat no tenen els coneixements necessaris per ocupar la plaça que ocupen.

Finalment, exigim a la presidenta del Govern que es comprometi públicament amb els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears i que faci una crida pública a tota la ciutadania perquè usi la llengua catalana sense por a patir cap tipus de discriminació. Per contra, si el Govern segueix ignorant aquesta situació, des de l’OCB posarem en marxa un conjunt de mobilitzacions. Els atacs contra la nostra llengua no els permetrem ni amb Bauzá ni amb Armengol.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat