OCB
 CAN ALCOVER VISITES
Emplena el formulari amb les vostres dades


  Dades de la visita

 Dades de contacte

Clàusula de tractament de dades:

D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades que figuren en aquest formulari s’inclouran en un fitxer automatitzat del qual és titular l’Obra Cultural Balear, amb domicili al carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover), 07001 Palma (Mallorca), i es podran utilitzar per gestionar la teva col·laboració i la tramesa d’informació sobre serveis i activitats de l’OCB i d’entitats col·laboradores. En qualsevol moment, mitjançant una petició escrita, pots exercir el dret d’accés, de rectificació, de cancel·lació i d’oposició de les dades que hagis facilitat. Si en qualsevol moment vols revocar el teu consentiment a qualsevol dels termes anteriorment esmentats, ho pots comunicar o bé per correu electrònic a l’adreça ocb@ocb.cat o bé per telèfon al 971 723 299.© 2022 OBRA CULTURAL BALEAR  Carrer de Sant Alonso, 24 (Can Alcover)  07001 Palma (Mallorca)   Telèfon 971 723 299   Fax 971 719 385   ocb@ocb.cat