DELEGACIÓ
DE BINISSALEM

L’actual delegació de l’OCB a Binissalem es va fundar el 2007, tot i que anteriorment ja n’havia existit una altra.

El nostre objectiu principal és traslladar a Binissalem l’esperit fundacional de l’OCB el 1962, concretat en el lema “Llengua, cultura, país”.

En aquest sentit volem col·laborar amb qualsevol associació del poble que tengui finalitats anàlogues i organitzar activitats per a tothom al voltant dels tres eixos esmentats.

Algunes de les activitats més destacades de la delegació de Binissalem són la celebració del 31 de Desembre, l’enfilall de lectures, el certamen de gloses i el combat de glosadors durant les Festes del Vermar, l’organització de xerrades, la presentació de llibres i la participació en activitats reivindicatives o commemoratives (commemoració del naixement de Jaume I, tricentenari del Decret de Nova Planta, cinquè centenari de les Germanies…).

També vetllam pel compliment del Reglament d’ús lingüístic que vàrem pactar amb l’Ajuntament.