DELEGACIÓ
D'ALARÓ

La Delegació d’Alaró, constituïda de bell nou el febrer del 2019, té l’objectiu principal de fomentar la llengua catalana, en qualsevol àmbit de la vida del municipi, defensar, prestigiar i difondre-hi el nostre patrimoni lingüístic i cultural, i propiciar la cohesió social i la interrelació entre la població nouvinguda i la resta del veïnatge.

Agrupam les actuacions que duim a terme de la manera següent: 
• Tallers i activitats entorn de la cultura popular.
• Participació i col·laboració a esdeveniments del calendari festiu, diades, actes o jornades temàtiques, etc. relacionats amb els eixos de treball (llengua, cultura i país).
• Activitats formatives per a col·lectius concrets: aprenentatge de la llengua catalana.
• Visites, tallers i activitats d’integració social, cultural i lingüística i de interrelació entre la població al·lòctona i l’autòctona.
• Conferències i presentacions de llibres.

Així mateix, amb la finalitat de promoure el sentiment de germandat entre terres de parla catalana, anualment, en el marc de la Festa de la Flama, tenim l’honor d’anar al Parlament de Catalunya a recollir la Flama del Canigó i dur-la al nostre municipi, perquè des d’aquí arribi als altres pobles de Mallorca, gràcies a les delegacions de l’OCB, a altres entitats i associacions, o als ajuntaments.