DELEGACIÓ
DE CAMPANET

L’OCB local es va fundar a Campanet al voltant de l’any 1973 i el seu primer president  fou Joan Beltran Mairata. Diverses persones anaren organitzant activitats i l’any 1982 es va posar en marxa la Revista Campanet, la qual es pot considerar l’activitat més important, i amb més continuïtat, de la Delegació de Campanet.

Així i tot, l’OCB, organitza al llarg de l’any una sèrie d’activitats, entre les quals es pot destacar la celebració de la Festa de l’Estendard.

La Revista de Campanet es va iniciar a publicar bimestralment el març-abril de 1982. De llavors ençà s’ha publicat de forma ininterrompuda. L’any 2022 celebràrem el seu 40è aniversari amb un número extraordinari de març-abril, que es va presentar el 19 de maig a la Casa de Cultura. Actualment el seu coordinador és Miquel Vives Mascaró i el seu correu de contacte és revistacampanet@gmail.com