DELEGACIÓ
DE COSTITX

L’actual Delegació de l’Obra Cultural Balear de Costitx es va fundar el juliol de 2020, amb la idea de recuperar l’essència del que havia estat la primera delegació costitxera de l’OCB, que va estar activa entre el 1977 i el 1982. L’objectiu principal de la Delegació és contribuir a la revitalització i la dinamització lingüística i cultural del municipi. Per aquest motiu s’han fet diferents propostes i projectes (revistes, presentacions de llibres…) i s’ha participat en actes organitzats per altres delegacions.