DELEGACIÓ
DE LLOSETA

Fundada l’any 2013. Entre les activitats més destacades podem assenyalar les classes de català per adults d’octubre a maig. Algunes activitats a l’estiu emmarcades dins les “Nits culturals” que organitza l’ajuntament de Lloseta. Normalment presentacions de llibres o actuacions musicals; destacam l’exposició de Gaspar Riera l’any 2022.