DELEGACIÓ
DE LLUCMAJOR

 • Nom

  OCB Mou Llucmajor

 • Persona de contacte

  Coloma Julià

 • Correu electrònic

  colomajulia@gmail.com

 • Facebook

  @ocbmoullucmajor

 • Instagram

  @ocbmoullucmajor

 • Publicacions

  Llucmajor de Pinte en Ample.

 • Activitats properes

  Agenda de Llucmajor

Delegació fundada l’any 1978, a partir del grup inicial anomenat Escola de Mallorquí.

El 2021 s’ha ampliat l’organització amb la creació de la plataforma OCB Mou Llucmajor, en què hi participen persones no associades a l’OCB però que en comparteixen els objectius.

Objectius principals:

 • Promoure activitats culturals (debats, presentacions de llibres, itineraris, exposicions, concerts…).
 • Fer activitats de promoció del català (grups de conversa, cursos).
 • Edició, des de 1981, de la revista mensual “Llucmajor de Pinte en Ample”, membre de l’Associació de Premsa Forana de Mallorca.