DELEGACIÓ
DE SANT LLORENÇ
DES CARDASSAR

L’OCB de Sant Llorenç des Cardassar es va fundar el 2007 amb l’objectiu de dinamitzar la cultura i la llengua pròpies. Des de llavors, només amb la interrupció del temps de la pandèmia, hem realitzat nombroses activitats de caire literari, de divulgació, musicals, reivindicatives…

Anualment celebram l’acte “Els poetes i la memòria històrica” per recordar aquells que patiren la repressió durant i després de la Guerra Civil i ho feim a través de la veu dels poetes que deixaren les seves paraules per tal que no s’oblidassin mai aquells fets.