DELEGACIÓ
DE SANTA MARIA

L’Obra Cultural Balear és present a Santa Maria des de 1973. A partir de 1975 va integrar el Club Juvenil Endavant. L’any 1982 es va publicar la revista Coanegra, com a publicació de l’OCB de Santa Maria, fins que anys més tard la revista esdevingué una entitat autònoma. L’OCB ha tengut esment de l’ensenyament de la llengua catalana i de la dinamització de la vida cultural de la localitat.