Pilar
Arnau i Segarra

VINARÒS, 1964

Professora de llengua catalana, crítica literària i gestora cultural. Diplomada en Traducció i Interpretació (UAB), i en Ensenyament de Llengües Estrangeres a Adults (Université de Toulouse-Le Mirail), on també es va llicenciar en Filologia amb una Maîtrise sobre Narrativa mallorquina contemporània, publicada a Documenta Balear. Té un Màster de Llengua i Literatura Catalanes (UIB). És autora de les biografies de Josep M. Llompart i d’Aina Moll.
Ha estat lectora de català a les universitats de Bochum, Bremen, i Münster; directora de l’Institut Ramon Llull a la seu de les Illes Balears; i tècnica de la Campanya de Voluntariat Lingüístic de l’Associació Paraula.