RELACIÓ DE PREMIS 31D ATORGATS

Aquesta és la llista de persones i entitats guardonades a cada una de les categories, al llarg de les diferents edicions dels Premis 31D:

FRANCESC DE BORJA MOLL

Destinat a premiar una entitat que s’hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.
I1987Associació de la Premsa Forana de Mallorca
II1988

Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la

III1989Josep Massot i Muntaner
IV1990Institut d’Estudis Eivissencs
V1991Baltasar Darder Sansó
VI1992Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca
VII1993Revista Lluc
VIII1994Museu Balear de Ciències Naturals de Sóller
IX1995Editorial Moll
X1996Grup Blanquerna
XI1997Societat Arqueològica Lul·liana
XII1998Edicions Nura
XIII1999Acadèmia de Ciències Mèdiques
XIV2000Societat d’Història Natural de les Balears
XV2001Joan Pons i Álvarez
XVI2002Grup Excursionista de Mallorca
XVII2003Produccions Blau
XVIII2004Empresa Roldan Oficines i Despatxos
XIX2005Postres Tudurí
XX2006Llibreria Quart Creixent
XXI2007Cercle Artístic de Ciutadella
XXII2008Fundació Àrea Creació Acústica
XXIII2009Institut Menorquí d’Estudis
XXIV2010Fundació Teatre del Mar
XXV2011Gremi d’Editors de les Illes Balears
XXVI2012Associació Bany-Al-Bahar
XXVII2013Viquipèdia
XXVIII2014S’Altra Senalla
XXIX2015Comissió Cívica del Tricentenari 1715-2015
XXX2016Al-Mayurqa
XXXI2017Setmanari El Iris
XXXII2018Club Scrabble Eivissa
XXXIII2019Ona Mediterrània
XXXIV2020Fundació Guillem Cifre de Colonya
XXXV2021SOS Sargantanes

MENCIONS:
1988 STEI
1991 Unió de Pagesos

Reserva un espai

JOSEP M. LLOMPART

Destinat a premiar una persona que s’hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

I1987No convocat
II1988No convocat
III1989No convocat
IV1990No convocat
V1991No convocat
VI1992No convocat
VII1993Miquel Colom Mateu
VIII1994Miquel Gayà Sitjar
IX1995Andreu Murillo Tudurí
X1996Josefina Salord Ripoll
XI1997Joan Veny
XII1998Antoni Martorell
XIII1999Maria Ferret
XIV2000Felip Cirer i Costa
XV2001Pere Joan Llabrés
XVI2002Antoni Parera Fons
XVII2003Pilar Perea Sabater
XVIII2004Centre territorial de TVE
XIX2005Missioners dels Sagrats Cors de Randa
XX2006Sebastià Trias Mercant
XXI2007Ramon Rosselló i Vaquer
XXII2008Josep Miquel Vidal
XXIII2009Orquestra de Joves Intèrprets dels Països Catalans
XXIV2010Guillem López Casasnovas
XXV2011Miquel Duran Ordinyana
XXVI2012Cels Calviño Andreu
XXVII2013Tomeu Martí i Florit
XXVIII2014Francesc Riera Solivellas
XXIX2015Gabriel Barceló i Bover
XXX2016Antònia Vicens
XXXI2017Maria Barceló Crespí
XXXII2018Antoni Bibiloni Riera
XXXIII2019Joan Francesc López Casasnovas i Bernat Joan Marí
XXXIV2020Lluís Llach
XXXV2021Rafel Horrach i Llabrés

EMILI DARDER

Destinat a premiar una iniciativa o experiència en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure, d’una manera especial les que tendeixen a la normalització del català com a llengua vehicular de l’aprenentatge, la renovació pedagògica o l’educació ambiental.

I1987Moviment d’Escoles Mallorquines
II1988Escola Municipal de Mallorquí de Manacor
III1989Associació Illenca per a la Renovació Educativa
IV1990Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament de les Illes
V1991Grups d’Esplai de les Illes
VI1992Seminari de didàctica del català ICE-CENC
VII1993Col·legi Pius XII
VIII1994Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca
IX1995Joan Baptista Lacomba i Garcia
X1996Escola d’Estiu de Mallorca
XI1997Joan Melià
XII1998Trobada d’Escoles d’Eivissa
XIII1999Encontre de Teatre en Català a l’Ensenyament Secundari
XIV2000Antoni Ballester
XV2001Gaspar Valero Martí
XVI2002Associació Es Canonge de Santa Cirga
XVII2003Llança-t’hi, a parlar en català!
XVIII2004Pilar Benejam
XIX2005Joan Sans Mercadal
XX2006Joan Pere Le Bihan, impulsor de La Bressola
XXI2007Col·legi Públic Gabriel Alzamora
XXII2008Gabriel Ensenyat
XXIII2009Associació 8 d’Agost
XXIV2010Baltasar Bibiloni i Llabrés
XXV2011Catalina Moner Mora
XXVI2012Enllaçats pel Català, Assemblea de Mestres i Professors en Català, Plataforma Crida i Federació d’Associacions de Pares i Mares de Mallorca
XXVII2013Escola de Música Ireneu Segarra de Palma
XXVIII2014Joan Moll i Marquès
XXIX2015Orfeó l’Harpa d’Inca
XXX2016Joana Maria Palou
XXXI2017Magisteri Teatre – Mag de Poesia
XXXII2018Ca s’Artiller
XXXIII2019FILMCLUB
XXXIV2020Pascual Calbó i Caldés. Obra científica. Vol I tractats de matemàtiques pures, dirigit per Antoni Roca Rosell, Josefina Salord, Joan-Lluís Torres
XXXV2021Teatre Sans

MENCIONS:
1990 Josep M. Pons Pons i Seminari Permanent de Català del CEP d’Eivissa

BARTOMEU OLIVER

Destinat a premiar una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revalorització de la cultura popular, etc.) desenvolupada dins un determinat àmbit territorial o social. També es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a un millor coneixement de l’àmbit en qüestió.

I1987Miquel Riera i Nadal
II1988Josep Antoni Grimalt i Gomila
III1989Federació de Veïns de Palma
IV1990Damià Pons Pons
V1991Federació de Corals de Mallorca
VI1992Quaderns de Folklore
VII1993Iguana Teatre
VIII1994Neus Garcia Inyesta i Guillem Oliver Suñer
IX1995Uc
X1996Agrupació Cultural de Porreres
XI1997Els Valldemossa
XII1998Associació Sollerica de Cultura Popular
XIII1999Antoni Torrens i Gost
XIV2000Biel Majoral
XV2001Joan Barceló i Bauçà
XVI2002 
XVII2003Gabriel Mayans Femenies i Josep Estelrich Costa
XVIII2004Joan Bibiloni
XIX2005Fira de Teatre de Manacor
XX2006Comissió de Festes de Santa Maria de Formentera
XXI2007Soca de Mots
XXII2008Quaderns d’Història Contemporània de les Balears
XXIII2009Alexandre Ballester
XXIV2010Aires Formenterencs
XXV2011Aires Sollerics
XXVI2012Antoni Gomila
XXVII2013Centre de cultura tradicional Sarau Alcudienc
XXVIII2014Associació Cultural Musical Pere Josep Cañellas
XXIX2015Projecte Fabricantes de Bunyola
XXX2016Associació Memòria de Mallorca
XXXI2017Jaume Llabrés i Aina Pascual
XXXII2018Alícia Sintes Oliver
XXXIII2019Circ Bover
XXXIV2020Associació d’Amics del Poble Sahrauí
XXXV2021Maria Josep Cànaves Bertos

MENCIONS:
1989 Mn. Bartomeu Mulet Ramis
1990 Cucorba
1991 Coral Universitat de les Illes Balears
1999 Sebastià Salom

MIQUEL DELS SANTS OLIVER

Destinat a premiar un treball editat durant l’any de la convocatòria que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d’investigació o objecte d’estudi.

I1987Enciclopèdia de Menorca
II1988No convocat
III1989Obres selectes de Ramon Llull, edició d’Anthony Bonner
IV1990El mallorquinisme polític (1840-1936), de Gregori Mir
V1991La iarda mallorquina, de Nicolau S. Cañellas i Serrano
VI1992Els partits polítics davant el caciquisme i la qüestió nacional (1917-1923), d’Isabel Peñarrubia Marquès
VII1993Els camins i les imatges de l’Arxiduc ahir i avui, de Joan Marí Cardona
VIII1994El moviment catòlic a Mallorca (1875-1912), de Pere Fullana i Puigserver
IX1995La raó i el meu dret. Biografia de Llorenç Villalonga, de Jaume Pomar i Llambias
X1996Estudis de literatura medieval i moderna, de Jaume Vidal Alcover
XI1997Antoni Febrer i Cardona, un humanista il·lustrar a Menorca (1761-1941) i L’obra gramatical d’Antoni Febrer i Cardona, de Maria Paredes i Baulida i Jordi Ginebra i Serrabou
XII1998Les Balears en venda. La desinversió immobiliària dels illencs, de Joan Seguí Ramon, i Història de les Balears, de Miquel Àngel Casasnovas Camps
XIII1999Correspondència de Joan Mascaró, de Gregori Mir
XIV2000Menorca, tot just ahir, de Toni Vidal i L’artista en el seu paradís, d’Antoni Catany
XV2001Història del creixement econòmica a Mallorca, 1700-2000, de Carles Manera
XVI2002Agustí Villaronga
XVII2003 
XVIII2004Maria Antònia Oliver
XIX2005Esclaus i catalans, d’Antoni Mas i Forners
XX2006Diccionari del teatre de les Illes Balears, coordinat per Joan Mas i Vives; i Països Catalans en plural, editat per Damià Pons i Pons
XXI2007Formentera. En les teves mans i Cantata Rua Fosca
XXII2008Memòria i oblit d’una guerra
XXIII2009La indumentària menorquina del segle XVIII, de Damià Bosch, Anna Serra i Rut Mont
XXIV2010Dones de pagesa: els treballs i els dies, de Vicent Marí Tur, Botja
XXV2011El crepuscle encén estels, programa d’IB3 Ràdio
XXVI2012Diccionari de partits polítics de les Illes Balears (1900-2008)
XXVII2013Gabriel Bibiloni i Canyelles
XXVIII2014Contraban, corrupció i estraperlo a Mallorca (1939-1975), de Pere Ferrer Guasp
XXIX2015I si passa, què ens passa, de l’Editorial Arrela
XXX2016Rebosteria tradicional de Mallorca, de Bartomeu Arbona
XXXI2017Somnis compartits. La identitat mallorquina a debat, de Joan Pau Jordà Sánchez, Joan Colom Ramis i Gabriel Mayol Arbona
XXXII2018Mai neva a Ciutat
XXXIII2019Corpus de fraseologia de les Illes Balears, de Bàrbara Sagrera Antich
XXXIV2020L’espanyolització de Mallorca, de Pere Salas
XXXV2021Els Norats, de Mateu Morro

MENCIONS:
1989 El noms de lloc del terme de Selva, d’Antoni Ordinas Garau
1990 Balearica. Bibliografia de bibliografies de Balears, de Jaume Bover

BARTOMEU ROSSELLÓ-PÒRCEL

Destinat a premiar una persona o un col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de l’animació cultural, de la investigació (artística, humanística o científica) o de la creació.

I1987Margalida Pons i Jaume
II1988No convocat
III1989Miquel Cardell Santandreu
IV1990Miquel Bezares Portell
V1991Jaume Falconer Perelló
VI1992Maria de la Pau Janer Mulet
VII1993Gabriel Thomàs Rosselló
VIII1994Antoni Marimon Riutort
IX1995David Ginard Féron
X1996Sebastià Alzamora Martín
XI1997Josep Ramon Cerdà
XII1998Joves de Mallorca per la Llengua
XIII1999 
XIV2000Josep Melià Ques
XV2001Antònia Font, grup de pop rock
XVI2002 
XVII2003Pere Antoni Pons i Tortella
XVIII2004Nou Romancer
XIX2005Mateu Matas Ordinas, Xurí
XX2006Joan Amer Fernández
XXI2007Consell de Joventut de les Illes Balears
XXII2008Melcior Comes
XXIII2009Jaume C. Pons Alorda
XXIV2010Llucia Ramis i Laloux
XXV2011Jaume Garau i Taberner
XXVI2012Francesc Vicens
XXVII2013Jaume Miró i Adrover
XXVIII2014Xítxeros amb empenta
XXIX2015Taverners
XXX2016Lucia Pietrelli
XXXI2017Joana Gomila i Sansó
XXXII2018Laura Gost
XXXIII2019Clara Fiol
XXXIV2020Salvatge Cor i Rels
XXXV2021Maria Margalida Perelló

GABRIEL ALOMAR

La Junta Directiva de l’OCB és, des del 1993, el jurat d’aquest premi, destinat a reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels Països Catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat.

I1987Mallorca, ara, de la Fundació Emili Darder
II1988Bases per a la planificació de l’acció social a Mallorca, de l’Escola Universitària de Treball Social
III1989De la terra a la taula, del Col·legi Públic Ses Salines
IV1990Maria del Mar Bonet Verdaguer
V1991Cosme Aguiló Adrover
VI1992Un horitzó per a la llengua, d’Isidor Marí Mayans
VII1993Òscar Ribas i Reig, cap de govern d’Andorra
VIII1994El Temps
IX1995Institut Interuniversitari Joan Lluís Vives
X1996Diari de Balears
XI1997Josep Melià Pericàs
XII1998Gran Enciclopèdia de Mallorca
XIII1999Universitat de València (cinquè centenari)
XIV2000Vilaweb
XV2001Joan Company Florit
XVI2002Avui
XVII2003Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
XVIII2004Escola Valenciana
XIX2005Joan Francesc Mira
XX2006Escola Mata de Jonc
XXI2007Guillem Frontera i Pascual
XXII2008Miquel Barceló
XXIII2009Festival de Poesia de la Mediterrània
XXIV2010Gabriel Fiol i Gomila
XXV2011Club Super3
XXVI2012Obrint Pas
XXVII2013Assemblea de Docents de les Illes Balears
XXVIII2014Editorial Bromera
XXIX2015Revista Enderrock
XXX2016Ràdio Arrels
XXXI2017Jordi Cuixart i Navarro i Jordi Sànchez i Picanyol
XXXII2018Txarango
XXXIII2019Pere Pascual
XXXIV2020Unitat d’Animació de la Universitat de les Illes Balears
XXXV2021Lleonard Muntaner Editor

AINA MOLL MARQUÈS

Destinat a una persona o entitat que s’hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic.

I1987No convocat
II1988No convocat
III1989No convocat
IV1990No convocat
V1991No convocat
VI1992No convocat
VII1993No convocat
VIII1994No convocat
IX1995No convocat
X1996No convocat
XI1997No convocat
XII1998No convocat
XIII1999No convocat
XIV2000No convocat
XV2001No convocat
XVI2002No convocat
XVII2003Antònia Serrano i Paula Fluxà Garcias
XVIII2004Francesc Bellés, Macià Calafat, Josep Lladó, Antoni Llompart i Grimalt, Marc Ordines
XIX2005Coloma Julià Adrover
XX2006Bernardí Amengual i Capó i Joan Lladonet i Escales
XXI2007Plataforma Calvià per la Llengua i Madiop Diagne
XXII2008Antònia Maria Mulet i Catalina Martorell
XXIII2009Teatre Principal de Maó, Pere A. Serra i IB3 Televisió
XXIV2010No convocat
XXV2011Maria Àngela Melis
XXVI2012Martí Gasull (Plataforma per la Llengua)
XXVII2013David Pagès i Cassú
XXVIII2014Miquel Ripoll Rutllan
XXIX2015Jaume Fuster i Alzina
XXX2016Biel Massot i Muntaner
XXXI2017Maria Magdalena Gelabert-Miró
XXXII2018Pere Orpí Ferrer
XXXIII2019Gregori Negre i Bover
XXXIV2020Vicent Jeroni
XXXV2021Espai Mallorca

DISTINCIONS DE LA JUNTA

La Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear també distingeix directament persones i entitats que mereixen el reconeixement públic.

I1987 
II1988Aina Moll Marquès
III1989Marià Villangómez Llobet, Climent Garau Arbona, Josep M. Magrinyà Brull, Paquita Bosch Capó
IV1990Pau Llabrés Pizà, Josep Capó Juan
V1991Blai Bonet Rigo, Catalina Calafell Galmés, Guillem Colom Casasnovas, Jordi Magrinyà Brull
VI1992Miquel Dolç Dolç. Miquel Marquès Coll
VII1993Guillem d’Efak
VIII1994Rafel Ferragut Bonafè
IX1995Raimon Pelegero, Xesc Forteza
X1996Aligi Sassu
XI1997 
XII1998 
XIII1999Casa de Cultura – Museu de Sóller
XIV2000 
XV2001 
XVI2002Obra Cutural de Formentera
XVII2003 
XVIII2004 
XIX2005 
XX2006Ràdio i Televisió de Mallorca, Filharmònica Porrerenca
XXI2007 
XXII2008 
XXIII2009 
XXIV2010 
XXV2011 
XXVI2012 
XXVII2013 
XXVIII2014 
XXIX2015 
XXX2016 
XXXI2017 
XXXII2018 
XXXIII2019 
XXXIV2020 
XXXV2021