Què és l'Obra Cultural Balear

L’Obra Cultural Balear és una entitat fundada l’any 1962 per promoure la llengua i la cultura pròpia i defensar el dret de les Illes Balears al ple autogovern.
Fa feina a partir de tres eixos: LLENGUA, CULTURA i PAÍS

LLENGUA

• Promociona l’ús ple de la llengua catalana a les Illes Balears
• Vetlla per assegurar el compromís dels poders públics amb el procés de normalització lingüística
• Organitza activitats per potenciar la llengua i la cultura pròpies de les Balears
• Treballa per la integració lingüística i cultural dels nouvinguts
• Manté l’Oficina de Drets Lingüístics, que vetla pels dret dels catalanoparlants a fer servir el seu idioma
• Acull i dona suport a diverses associacions que treballen per la llengua en àmbits específics (Joves de Mallorca per la Llengua, Grup Blanquerna, Voltor, Centre de Serveis Lingüístics Paraula…)

CULTURA

• Organitza campanyes de sensibilització, reivindicació i resposta que refermen la realitat cultural de la nostra terra
• Manté el Fòrum OCB, referent en el debat polític i social del país
• Manté diverses comissions de feina (consell assessor, comissió intercultural, comissió de voluntariat, comissió de cultura popular…)
• Organitza activitats per als socis (viatges, visites culturals…)
• Organitza la Nit de la Cultura, on es lliuren els Premis 31 de Desembre, un gran aparador per a la cultura produïda a les Illes Balears

PAÍS

• Promou el debat i la mobilització en favor del nostre ple autogovern
• Té milers de socis i una vintena de delegacions territorials. És un punt de trobada de la societat civil: una casa comuna generadora d’idees i projectes que han de permetre afrontar els nous reptes que planteja la societat canviant en què vivim
• Intervé en les qüestions d’actualitat que tenen transcendència o afecten la nostra societat
• Coordina les seves accions en el marc dels Països Catalans amb Acció Cultural del País Valencià i amb Òmnium Cultural a través de la Federació Llull.