El nostre
compromís

Benvolguts visitants,

Sou al portal de l’Obra Cultural Balear, una entitat de 60 anys d’història que va néixer amb l’objectiu de preservar el patrimoni cultural de les Illes Balears, del qual la llengua catalana i la cultura pròpia han estat i són els eixos centrals.

Des de l’any 1962 en què, a iniciativa de Francesc de Borja Moll, es va crear l’OCB, la societat mallorquina i balear s’ha transformat radicalment. Els reptes canvien i també els objectius que s’ha de fixar l’entitat per afrontar-los. Sabem que la tasca és complexa, com ho ha estat al llarg d’aquests 60 anys, en què l’OCB ha hagut de fer feina sovint en circumstàncies molt adverses. El llegat històric ens demostra però, que en els moments en què la llengua i la cultura pròpies han estat més amenaçades, l’OCB ha estat el catalitzador imprescindible per aconseguir que la ciutadania es mobilitzàs per defensar allò que ens uneix i ens defineix com a poble. Sis dècades són un moment excel·lent per revisar i reconèixer quina ha estat la transcendència històrica de l’OCB i quin paper vol jugar, d’ara endavant, dins la nostra societat.
La Junta Directiva treballa amb el convenciment que l’OCB ha de ser la casa comuna i el punt de trobada de tots els que estimam Mallorca i els elements culturals que ens defineixen. Per això, volem reforçar un projecte centrat en les necessitats de les Illes Balears i oferir una gestió eficaç, transparent i participativa.
En aquest sentit, la xarxa territorial de delegacions de l’OCB ha de ser el punt de partida per fer créixer el nombre de socis de l’entitat i ampliar-ne la base social i Can Alcover, la nostra seu, ha de tenir les portes obertes a les associacions i col·lectius que vulguin participar en la vertebració del nostre país, una acció que passa per defensar, prestigiar i difondre el nostre patrimoni lingüístic i cultural.

Així mateix, l’OCB ha de ser la veu de la consciència lingüística del país i, per tant, vigilarem que les institucions públiques compleixin l’obligació de preservar i promoure el nostre patrimoni cultural i d’erradicar qualsevol discriminació o menysteniment de la llengua i cultura pròpies.
Sentiu-vos convidats a fer part d’aquest gran projecte.