Tanit
Mir Pàmies

BARCELONA, 1983

Llicenciada en Periodisme (CEU, València), Màster en Estudis Europeus i Internacionals, especialitat en Relacions Transfrontereres (Universitat de Perpinyà) i experta universitària en Gestió de la Innovació Empresarial (FUEIB).
A nivell laboral, ha treballat de consultora d’Agricultura, Energia, Educació i Cultura a l’oficina del Govern de les Illes Balears a Brussel·les (Beca CBE), de tècnica de projectes al clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears (BIOIB), de Tècnica d’Innovació i Desenvolupament Econòmic a l’Euroregió Pirineus Mediterrània, i ha estat professora associada de la Universitat de Perpinyà.