Oberta la convocatòria dels premis 31 de Desembre

L’Obra presenta les bases d’una convocatòria emblemàtica, que culminarà amb el lliurement dels premis durant la Nit de la Cultura del 2022.   

Des de 1987, els premis 31 de Desembre reivindiquen i reconeixen les actuacions per a la normalització del català mentre promouen i desenvolupen la consciència nacional pròpia de les Illes Balears. Aquest curs, el certamen s’enquadra en un context diferencial: la celebració del 60è aniversari de l’Obra Cultural Balear

El que va néixer fa 35 anys com una iniciativa pionera, gaudirà un altre curs de l’experiència del seu llarg recorregut. Però també mirarà cap al seu futur per seguir al cap davant de la innovació en aquest àmbit.  

Així, qualsevol persona pot proposar la candidatura d’una persona, entitat o organisme amb un informe justificat i raonat, adreçat al correu secretaria@ocb.cat. També ho poden fer les delegacions, els socis, els membres de la Junta Directiva o fins i tot el jurat. El termini de presentació de candidats expira el 15 de novembre i les bases es poden consultar clicant aquí.

Durant la Nit de la Cultura, s’entregaran diferents premis: 

Francesc de Borja Moll 

Destinat a premiar una entitat que hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional. 

Josep M. Llompart 

Destinat a premiar una persona que s’hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional. 

Emili Darder 

Destinat a premiar una iniciativa o experiència en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure, d’una manera especial les que tendeixen a la normalització del català com a llengua vehicular de l’aprenentatge, la renovació pedagògica o l’educació ambiental. 

Bartomeu Oliver 

Destinat a premiar una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revaloració de la cultura popular, etc.) desenvolupada dins un determinat àmbit territorial o social. També es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a la recerca o a un millor coneixement de l’àmbit en qüestió. 

Miquel dels Sants Oliver 

Destinat a premiar un treball editat durant l’any de la convocatòria que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d’investigació o objecte d’estudi. 

Bartomeu Rosselló-Pòrcel 

Destinat a premiar una persona o un col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de l’animació cultural, de la investigació (artística, humanística o científica) o de la creació. 

Aina Moll i Marquès 

Destinat a una persona o entitat que s’hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic. 

Gabriel Alomar 

La Junta Directiva de l’OCB és, des del 1993, el jurat d’aquest premi, destinat a reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels Països Catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat.