Junta Directiva

JOAN
MIRALLES
PLANTALAMOR

PRESIDENT

MAGDALENA
SERRA
CAPÓ

VICEPRESIDENTA

CATALINA
BIBILONI
I MORRO

VICEPRESIDENTA

DAMIÀ
PERELLÓ
FEMENIA

SECRETARI

MIQUEL
AMENGUAL
I BIBILONI

PILAR
ARNAU
I SEGARRA

CATALINA MARIA
BOVER
I NICOLAU

CATERINA
CANYELLES
MARQUÈS

JORDI
CLOQUELL
NOCERAS

MACIÀ
GARCIAS
SALVÀ

MARGALIDA
HOMAR
MARCÈ

TRESORERA

ANTONI
LLABRÉS
FUSTER

TANIT
MIR
PÀMIES