Antoni
Llabrés Fuster

PALMA, 1968

Professor titular de Dret penal de la Universitat de les Illes Balears des de 2020 i, prèviament, a la Universitat de València, on va ser director del Servei de Política Lingüística; professor col·laborador a la Universitat Oberta de Catalunya i membre del Laboratori Interdisciplinari sobre Drets i Llibertats de les Illes Balears (LIDIB). Director del Diploma de Legislació Lingüística i Drets Lingüístics de la UIB i professor del Màster en Igualtat, Polítiques Públiques i Drets Lingüístics de la UV. Traductor i editor del Codi penal (1997 i 1999), autor del Vocabulari de Dret penal (2004), coordinador i autor del Vocabulari de Dret (2009 i 2021) i editor de Legislació lingüística: usos institucionals i funció pública (2021, en premsa). Col·laborador de la Càtedra de Drets Lingüístics de la UV i del blog de la Revista de Llengua i Dret.