Caterina
Canyelles Marquès

SON FERRIOL, 1971

Llicenciada en Filologia Catalana per la UIB, té un Màster de Llengua i Literatura Catalanes i diversos postgraus. Ha estat correctora de textos, professora de llengua d’Adults i d’Educació Secundària, i dinamitzadora lingüística. Té diverses publicacions, entre les quals destaca l’estudi Les llengües a les Illes Balears. 2008-2010.